Jalin Kerjasama Luar Negeri, LPBHK Adakan Brain Storming And Listen Learned Based-Practice Implementasi Kerja Sama Dalam Dan Luar Negeri

Pekajangan. 12 November 2022 telah berlangsung acara Brain Storming And Listen Learned Based-Practice Implementasi Kerja Sama Dalam Dan Luar Negeri yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Bahasa, Humas, dan Kerja sama (LPBHK) di Gedung Rektorat UMPP. 

Acara ini dihadiri oleh jajaran pimpinan Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan dari rektor, wakil rektor, ketua-ketua Lembaga, dekan, wakil dekan, kaprodi dan sekprodi sejumlah 38 orang dan mendatangkan narasumber dari ketua asosiasi kantor urusan internasional PTMA  dan ketua KUI UMY, Bapak Yordan Gunawan, SH., MBA., MH serta ketua KUIk UM Surabaya, Bapak Pramudana Ihsan, S.Hum., M.Pd

Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah agar dapat emberikan pemahaman bersama pentingnya kerja sama baik dalam maupun luar negeri, meningkatkan kesadaran akan pentingnya Kerja sama perguruan tinggi dan implementasinya dan meningkatkan semangat dalam kegiatan Kerja sama dalam bentuk tri dharma perguruan tinggi.

Kutipan Al-Quran :

Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: “Berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Mujadilah 11)

Berita Lain