Sehat Bersama Penjas di Sekolah Alam Mahad Islam

Kamis, 9 Januari 2019 Dosen dan mahasiswa Program Studi Pendidikan Jasmani melaksanakan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Sekolah Alam Mahad Islam.
Materi yang disampaikan pada kegiatan tersebut yaitu Model Permainan untuk meningkatkan kebugaran jasmani anak-anak, Parenting kepada Guru dan Orang Tua Peserta Didik dengan tema "Peran Orang Tua terhadap Perkembangan Gerak Anak" dan Penelitian Survei Pola Asuh Orang tua terhadap tumbuh kembang anak.

Kutipan Al-Quran :

Allah menggenggam jiwa seseorang ketika matinya dan menggenggam jiwa seseorang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka Dia menahan jiwa seseorang yang ajal kematiannya telah tiba dan Dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. (QS. Az-Zumar: 42)

Berita Lain