Mempererat Silaturahim, Hizbul Wathan Senior datangi UMPP

Pekajangan, 7 Januari 2022 telah berlangsung acara silahturahim Hizbul Wathan Pandu Wreda kabupaten Pekalongan dengan Hizbul Wathan UMPP Qobillah Abdurrahman. Acara tersebut berjalan dengan lancar dan di akhir acara, Ustad Bapak Sochari Wiryo memberikan kenang-kenangan yang diterima langsung oleh Rektor UMPP, Dr. Nur Izzah. S.Kp., M.Kes

Kutipan Al-Quran :

Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: “Berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Mujadilah 11)

Berita Lain