LAZIZMU Gandeng BSM, Dosen Karyawan Dan Mahasiswa Safari Qurban

Ahad, 11 Agustus 2019 LAZIZMU Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan menyelenggarrakan Safari Qurban sekaligus pengabdian masyarakat, berkolaborasi dengan LPPM UMPP, Bank Syariah Mandiri, Iuran Mahasiswa, Dosen dan karyawan yang diselenggarakan di tiga tempat berbeda yaitu PRM Kalirejo Talun (Ahad), Kampus 2 Fikes UMPP (Senin) dan Petungkriyono (Selasa). Di hari kedua, Kepala Cabang BSM, Mukhamad Khansib menyerahkan secara langsung seekor sapi kepada ketua Lazizmu UMPP, Trisakti Wirotomo.  

Kutipan Al-Quran :

Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: “Berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Mujadilah 11)